Polityka prywatności

Informacje ogólne


Operator tej strony internetowej gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe użytkownika bez dalszej zgody tylko w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy oraz do celów rozliczeniowych.

Dane osobowe to indywidualne dane osobowe lub faktyczne dotyczące konkretnej lub możliwej do określenia osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą).

W tym kontekście zbieranie danych oznacza zbieranie danych przez samą osobę, której dane dotyczą. Oprócz przechowywania i usuwania danych przetwarzanie obejmuje również modyfikowanie, blokowanie i przekazywanie danych osobowych. Każde wykorzystanie danych osobowych, o ile nie jest przetwarzane, jest korzystne. W razie potrzeby dane o stanie inwentarza i ruchu klienta mogą być przekazywane firmom powiązanym z operatorem strony internetowej. Operator tej strony internetowej jest uprawniony, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, do przekazywania informacji organom ścigania i sądom w celu ścigania przestępstw. Operator niniejszej strony internetowej może dokonać oceny stanu inwentarza i danych o ruchu klienta dla celów badania rynku lub zlecić ich ocenę osobom trzecim. Klient może się temu sprzeciwić, kontaktując się z inspektorem ochrony danych osobowych.Dane inwentaryzacyjne


Dane inwentaryzacyjne to dane osobowe, które są niezbędne do nawiązania lub zmiany stosunku umownego pomiędzy operatorem tej strony internetowej a użytkownikiem. Obejmują one nazwisko i adres użytkownika, datę urodzenia, numer telefonu, adres e-mail i dane dotyczące płatności.

Operator niniejszej strony internetowej przekazuje dane inwentaryzacyjne osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia usługi.

Operator tej strony internetowej będzie przetwarzał i wykorzystywał dane inwentaryzacyjne do celów reklamowych, doradztwa dla klientów lub badania rynku tylko wtedy, gdy jest to konieczne i użytkownik wyraził na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili odwołać tę zgodę na piśmie.

Przepisy §29 BDSG zezwalają na gromadzenie, przechowywanie lub zmianę danych osobowych w celach handlowych, w szczególności w związku z działalnością agencji kredytowych. Biura kredytowe łączą dane osobowe pochodzące z różnych źródeł i przekazują je osobom trzecim. Operator tej strony internetowej jest zobowiązany do udostępnienia niezbędnych danych takim agencjom kredytowym.Dane o ruchu


Dane o ruchu to dane, które są gromadzone, przetwarzane lub wykorzystywane podczas świadczenia usługi telekomunikacyjnej. Operator tej strony internetowej lub osoba trzecia, z której operator tej strony internetowej korzysta w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych, gromadzi dane o ruchu drogowym, aby umożliwić korzystanie z tych usług i umożliwić wystawienie faktury danego użytkownika. Z reguły zapisywana jest data i godzina oraz strefa czasowa początku i końca użytkowania, zakres w bajtach, adres IP i rodzaj wykorzystywanej usługi teleinformatycznej. Powyższe dane będą przechowywane przez okres do sześciu miesięcy po wysłaniu faktury, chyba że funkcje statystyczne aktywowane przez użytkownika przewidują dłuższy okres przechowywania. W zakresie, w jakim wymagają tego rozliczenia z innymi firmami lub innymi usługodawcami lub przepisy prawne, operator niniejszej strony internetowej może korzystać, przechowywać i przekazywać dane o ruchu drogowym.Prawo do informacji


Na żądanie, operator tej strony internetowej poinformuje użytkownika na piśmie, czy i jakie dane osobowe są o nim przechowywane, z uwzględnieniem wymogów prawnych. Inspektor ds. ochrony danych osobowych jest do Państwa dyspozycji w tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych.Śledzenie stron internetowych


Ta strona internetowa częściowo wykorzystuje tzw. cookies. Służą one do tego, aby oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej przez użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony internetowej może okazać się niemożliwe.

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa tak zwanych "cookies". Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług operatorom witryn internetowych w związku z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Pliki cookie są również wykorzystywane w technologii remarketingowej Google Inc. Technologia ta umożliwia użytkownikom, którzy już odwiedzili tę stronę internetową i są zainteresowani ofertą, ponowne zwrócenie się do nich poprzez ukierunkowaną reklamę na stronach sieci partnerskiej Google. Jeśli użytkownicy zgodzili się, że ich historia przeglądarki internetowej i aplikacji jest powiązana przez Google z ich kontem Google, a informacje z ich konta Google są wykorzystywane do personalizacji reklam, funkcja remarketingu jest wykonywana na wszystkich urządzeniach. W celu obsługi tej funkcji Google Analytics zbiera od tych użytkowników uwierzytelnione identyfikatory Google. Te dane osobowe są tymczasowo powiązane z danymi Google Analytics w celu utworzenia grup docelowych. Użytkownicy Google mogą dostosować swoje preferencje dotyczące reklam w sekcji "Moje konto" lub wyłączyć reklamy personalizowane.

Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej (łącznie z jego skróconym adresem IP), a Google przetwarzanie tych danych poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl]

Ponadto Google Analytics raportuje wyniki według charakterystyki demograficznej i zainteresowań.Wtyczki socjalne


Ta strona korzysta z różnych funkcji sieci społecznościowych Facebook, Twitter i Google+. Domyślnie żadne dane nie są przekazywane do tych usług, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Na niektórych stronach, po sprawdzeniu odpowiedniej wtyczki lub kliknięciu odpowiedniego linku na danej platformie, dane mogą być przekazywane zgodnie z poniższymi warunkami bez wykonywania funkcji ("Rekomendacja", "Tweet", "+1").YouTube


Niniejsza witryna internetowa korzysta z wtyczek witryny YouTube obsługiwanej przez Google. Strona jest obsługiwana przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Gdy odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer Youtube zostanie poinformowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, możesz pozwolić YouTube przypisać swoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio do swojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=plSoundCloud


Na naszych stronach można zintegrować wtyczki sieci społecznościowej SoundCloud (SoundCloud Limited, 33 St James Square, London SW1Y 4JS, UK). Wtyczki SoundCloud można rozpoznać po logo SoundCloud na dotkniętych stronach.

Gdy odwiedzisz nasze strony, po aktywacji wtyczki zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem SoundCloud. SoundCloud otrzymuje informacje, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk "Lubię to" lub "Udostępnij" podczas logowania do konta SoundCloud, możesz połączyć i/lub udostępnić zawartość naszych stron z profilem SoundCloud. Dzięki temu SoundCloud może przypisać wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. Pragniemy zwrócić uwagę, że jako dostawca stron, nie posiadamy żadnej wiedzy na temat zawartości przesyłanych danych lub ich wykorzystania przez SoundCloud. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności SoundCloud pod adresem https://soundcloud.com/pages/privacy

Jeśli nie chcesz, aby SoundCloud mógł przypisywać wizyty na naszych stronach do konta użytkownika SoundCloud, wyloguj się z konta użytkownika SoundCloud przed aktywacją zawartości wtyczki SoundCloud.